Riešenia pre firmy

Mobilné aplikácie pre energetiku, priemysel, firmy

Domácnosť

Ekonomicky výhodné riešenia využitia solárnej a veternej energie v domácnosti

Podnikanie

SW riešenia, správa dát, energetické audity, meranie, automatizácia